Εγκαταστάσεις από ένα σπίτι έως μια πόλη

Γ. Γεννηματά 25, Άνω Γλυφάδα, 16562
Τ. (+30) 210.96.36.032, Φ. (+30) 210.96.36.031
E: lainas@lainas.gr